Trang chủ  /  Thực đơn  /  Các tùy chọn thực đơn  /  Thực đơn ~170K/người
(6 người/1020K/bàn)

Thực đơn ~170K/người
(6 người/1020K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ)
1 Dê tái chanh  đĩa 150.000
2 Dê ủ trấu  đĩa 160.000
3 Dê áp chảo  đĩa 150.000
4 Dê quay  đĩa 200.000
5 Dồi dê  đĩa 90.000
6 Dê om mẻ  đĩa 150.000
7 Rau xào  đĩa 30.000
8 Cơm + canh   tô 60.000
9 Cháo dê   tô 30.000

Bài viết khác

Thực đơn ~160K/người
(6 người/980K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.180K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.140K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~200K/người
(6 người/1.230K/bàn)


Xem tiếp
MENU Thực đơn tự chọn


Xem tiếp
Thực đơn ~ 245.000đ/người
(6 người/1.471.000đ/bàn)


Xem tiếp
Dê nướng tảng


Xem tiếp