Trang chủ  /  Thực đơn  /  Các tùy chọn thực đơn
Thực đơn ~160K/người </br> (6 người/980K/bàn)

Thực đơn ~160K/người
(6 người/980K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê áp chảo đĩa..

Thực đơn ~170K/người </br> (6 người/1020K/bàn)

Thực đơn ~170K/người
(6 người/1020K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê tái chanh  đĩa..

Thực đơn ~190K/người </br> (6 người/1.180K/bàn)

Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.180K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Tiết canh dê (*6bát)..

Thực đơn ~190K/người </br> (6 người/1.140K/bàn)

Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.140K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Thực đơn ~200K/người </br> (6 người/1.230K/bàn)

Thực đơn ~200K/người
(6 người/1.230K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Scroll Up