Dồi Dê

Dồi dê

Bài viết khác

Thực đơn ~160K/người
(6 người/980K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~170K/người
(6 người/1020K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.180K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.140K/bàn)


Xem tiếp
Thực đơn ~200K/người
(6 người/1.230K/bàn)


Xem tiếp
MENU Thực đơn tự chọn


Xem tiếp
Thực đơn ~ 245.000đ/người
(6 người/1.471.000đ/bàn)


Xem tiếp
Dê nướng tảng


Xem tiếp