Trang chủ  /  Thực đơn
Thực đơn ~150K/người </br> (6 người/925K/bàn)

Thực đơn ~150K/người
(6 người/925K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê áp chảo đĩa..

Thực đơn ~165K/người </br> (6 người/980K/bàn)

Thực đơn ~165K/người
(6 người/980K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê tái chanh  đĩa..

Thực đơn ~180K/người </br> (6 người/1.095K/bàn)

Thực đơn ~180K/người
(6 người/1.095K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Tiết canh dê (*6bát)..

Thực đơn ~180K/người </br> (6 người/1.085K/bàn)

Thực đơn ~180K/người
(6 người/1.085K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Thực đơn ~190K/người </br> (6 người/1.155K/bàn)

Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.155K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Scroll Up