Trang chủ  /  Thực đơn
Thực đơn ~160K/người </br> (6 người/980K/bàn)

Thực đơn ~160K/người
(6 người/980K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê áp chảo đĩa..

Thực đơn ~170K/người </br> (6 người/1020K/bàn)

Thực đơn ~170K/người
(6 người/1020K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê tái chanh  đĩa..

Thực đơn ~190K/người </br> (6 người/1.180K/bàn)

Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.180K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Tiết canh dê (*6bát)..

Thực đơn ~190K/người </br> (6 người/1.140K/bàn)

Thực đơn ~190K/người
(6 người/1.140K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Thực đơn ~200K/người </br> (6 người/1.230K/bàn)

Thực đơn ~200K/người
(6 người/1.230K/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

MENU Thực đơn tự chọn

MENU Thực đơn tự chọn

STT Tên món Giá bán lẻ (VNĐ) 1  Tiết canh dê  25.000đ/bát  2  Dê..

Thực đơn ~ 245.000đ/người </br> (6 người/1.471.000đ/bàn)

Thực đơn ~ 245.000đ/người
(6 người/1.471.000đ/bàn)

STT Tên món Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ) 1 Dê ủ trấu  đĩa..

Tiết canh Dê

Tiết canh Dê

Tiết canh Dê

Dồi Dê

Dồi Dê

Dồi dê

Dê nướng tảng

Dê nướng tảng

Dê nướng tảng

Dê áp chảo

Dê áp chảo

Thịt dê núi áp chảo, giới thiệu và hướng dẫn cách làm món..

Dê xào lăn

Dê xào lăn

Nói đến dê là mọi người nghĩ ngay đến món tái dê, tuy nhiên..